Sobota 19. června 2021, svátek má Leoš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 19. června 2021 Leoš

Největší aktuální problém českého školství? Genderová nerovnost!

22. 02. 2021 7:58:22
Ministerstvo školství odvádí zvláště nyní v pandemii opravdu skvělou práci. Odhalili nejpalčivější problém resortu a dělají vše pro zlepšení ... genderových nerovností v učebních materiálech

Ministerstvo školství odvádí zvláště nyní opravdu skvělou práci. Zaměřuje se na skutečně nejpalčivější problémy současnosti a vedle toho také pružně reaguje na největší výzvy dneška, a to hned v několika oblastech. Pojďme společně ocenit jejich tvrdou práci a jiskrnou mysl!

Zrušení hodin fyziky, chemie a novodobé historie

Více než kdykoli jindy se počítače staly pro děti nedílnou součástí výuky, protože vyučovací hodiny probíhají nyní až na pár výjimek distančně. S mnohými technickými věcmi kolem výuky si kvůli mimořádným okolnostem už dříve musely poradit buďto samy děti, nebo jejich rodiče. A právě teď si někdo vzpomněl na to, že se na základních školách dostatečně nevyučuje informatika.

V tichosti se proto přepsaly hodinové dotace pro předměty ve prospěch IT. Nově má mít informatika celkovou hodinovou dotaci za všechny ročníky druhého stupně hned 4 hodiny místo 1. Některé jiné předměty jako třeba chemie, fyzika, dějepis se mají zase vyučovat méně.

Zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Mnozí učitelé museli být tak razantní změnou vzdělávacího plánu překvapeni. Otázkou proto je, jak se školy a vyučující připraví na tuto změnu? Odpověď je taková, že realizace je pro ministerstvo jen podružnou záležitostí a nemá proč se o ni dále starat. Spoléhá se na to, že si samy školy a vyučující jako vždy nakonec nějak poradí.

Maturity opět bez slohových prací, na didaktické testy více času

Naše školství také ukazuje, jak neuvěřitelně vstřícné dokáže být vůči studentům. Velice kreativním způsobem si dokázalo ministerstvo poradit např. se ztíženými podmínkami při letošní organizaci maturit. Stejně jako loni se mají i letos maturity obejít bez slohových prací. Stane se tak nejspíše teprve podruhé od zavedení maturit v Českých zemích v roce 1849. Je samozřejmě úplně jedno, že dnešní maturanti už nebudou schopní pořádně napsat ani post na sociálních sítích. Spokojenost studentů musí být samozřejmě na prvním místě!

Za koronakrize nastal čas řešit gender

Zmíněné příklady ale představují opravdové detaily a nejsou nic ve srovnání s jednou z mnohem větších výzev našeho školství. Podle ministerstva nastal zřejmě právě nyní, kdy i naše školství musí řešit důsledky spojené s covidem, ten pravý čas začít řešit genderová témata.

Mnohé z toho, co se učily děti za celou historii povinné školní docházky, bylo úplně spatně a měly by na to raději zapomenout. Vzdělávání bylo totiž dosud zatížené reprodukováním genderových stereotypů, což mělo přispívat k udržování společenské nerovnosti mezi muži a ženami. To se má ale v brzké době změnit. Celý způsob, jakým se věci vyučují, se má překopat od základů, ať už se jedná o v kurikulární dokumenty (např. rámcový vzdělávací plán) či učebnice a učební materiály. Změnit se musí i vzdělávání vyučujících a také samotný proces vzdělávání. Všechny genderové stereotypy či jenom náznaky podpory nerovnosti musí být ve výuce co nejdříve vymýceny.

Ministerstvo školství proto nedávno schválilo dokument s názvem „Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024.“ Cílem čtyřletého plánu má být nastolení rovných podmínek k práci i přístupu ke vzdělání a kariéře nejen pro ženy a muže, ale i pro příslušníky sexuálních menšin. Větší zohledňování rovnosti žen a mužů se má projevit v samotném procesu vzdělávání při hodnocení žáků a tvorbě nových učebnic.

Budou se přepisovat učebnice

V blízké budoucnosti by proto neměly být učebnice posuzovány jen po odborné stránce. Důležitým kritériem se má stát i to, zda svým vyzněním dostatečně zohledňují rovnost žen a mužů. V dokumentu se též dozvíme, že se má aktualizovat systém odborného posuzování učebnic pro ZŠ takovým způsobem, aby zohledňoval hledisko rovnosti žen a mužů pro účely udělení schvalovací doložky. Pokud nebudou splňovat tuto podmínku, nemusí být vůbec schváleny.

Ve výuce se má dbát na to, aby byly v dostatečné míře zmiňovány i ženy, a to nejlépe v nestereotypních rolích. Naprosto skandální je tedy z tohoto pohledu v minulosti tolikrát propíraná báseň Jiřího Žáčka o mamince, která se objevuje v čítankách. Anebo všimli jste si, jak se např. dějepise hodně málo mluví o ženách? Zatímco např. o císaři Františku Josefu I. se dětí dozví vcelku hodně, jeho žena Alžběta Bavorská zvaná Sisi je zmíněná spíše letmo, pokud vůbec. Další příklad: Často je vyučujícími věnováno i několik hodin Napoleonu Bonapartovi, ale pouze málo se dozví o jeho dvou manželkách Josefíně a Marii Luise. A tak bychom mohli pokračovat i u dalších významných mužských historických postav.

Příklad nedostatečného počtu zmínek o ženách nalezneme také v matematice. Např. v celé slavné sbírce úloh z matematiky od Františka Bělouna údajně jen 4 ze 67 slovních úloh zmiňují ženy a ve zbytku jsou zmíněni pouze muži. Zde vidíme, jakým způsobem jsou ženy diskriminovány dokonce i v matematických úlohách. To všechno se samozřejmě musí změnit.

Rovnost ve výsledcích?

Vždycky jsem obdivoval ty, kteří dokázali plánovat věc prakticky nemožnou - rovnost v dosažení výsledků. Jedním z cílů nové strategie je totiž i snižování rozdílů ve znalostech a dovednostech žákyň a žáků. Mají k tomu přispět stávající i nové vzdělávací kurzy, jejichž cílem je motivovat vyučující k přizpůsobení obsahu učiva, metod a formy práce s dětmi takovým způsobem, aby se v rámci výuky a hodnocení nepromítaly stereotypy na základě pohlaví. Specificky jsou v této souvislosti zmiňovány zejména klíčové předměty matematika, fyzika a český jazyk a literatura.

Dokument nezapomíná ani na dosažení rovnosti ve sportech. Doporučení mají vést k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v řídících a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích, přičemž poměr žen a mužů by měl být alespoň 40:60. Jakým způsobem se má takového cíle dosáhnout? I na to je v dokumentu jednoduché řešení. Podpora sportovních organizací při podpůrných opatřeních pro podreprezentované skupiny v rozhodovacích pozicích, a to např. dotačními programy, kampaněmi, osvětovou činností či vlastním příkladem.

Když už zde bylo zmíněno vyrovnané zastoupení, za zmínku stojí, že skupina, která má celou záležitost kolem rovnosti mužů a žen přímo na starost, jde sama příkladem a zašla ve své pokrokovosti dokonce ještě dále. Tvoří ji totiž z drtivé většiny ženy. Přímo v realizačním týmu projektu genderové rovnosti v rámci MŠMT je šest žen a pouze jeden muž! Celkově se divím, že nikdo zatím nenavrhl, abychom vyhodili velkou část učitelek a nahradili je muži, děti by přece měla učit obě pohlaví rovnoměrně!

Pokrokové a moderní školství reflektující požadavky dnešní doby už přece nemůže být založené pouze na předávání znalostí, vědomostí a dovedností. Musí také co nejvíce podporovat uplatňování genderové rovnosti, nebo to aspoň předstírat. Nemůže být pochyb o tom, že nápady, které vzešly ze současného ministerstva, jsou naprosto přelomové, revoluční a inovativní. Za svůj pokrokový a neotřelý přístup v době koronakrize si proto MŠMT zaslouží opravdové uznání a pan Plaga vlastní bustu ze zlata!

Hezký den a veselou mysl!

Varování: Článek obsahuje prvky ironie a nadsázky!

Autor: Tomáš Zdechovský | pondělí 22.2.2021 7:58 | karma článku: 33.70 | přečteno: 2100x

Další články blogera

Tomáš Zdechovský

Evropská komise chce harmonizovat rodinné právo v oblasti práv stejnopohlavních párů

Rodinné právo, manželství či rodičovství patřilo vždy do sféry národních států. Ostatně se jedná o oblast, kde je v současné době stěží možné vyhnout se kontroverzím. Každá země EU má v současnosti legislativu nastavenou jinak.

14.6.2021 v 8:35 | Karma článku: 25.32 | Přečteno: 932 | Diskuse

Tomáš Zdechovský

Český stát naprosto selhává při rozdělování dotací

Česko se dlouhodobě potýká s naprostou neschopností rozdělovat dotace a nezáleží na tom, zda pocházejí z českých či evropských zdrojů.

7.6.2021 v 8:25 | Karma článku: 15.99 | Přečteno: 441 | Diskuse

Tomáš Zdechovský

Návrh Evropské komise na potírání „zločinů z nenávisti“ ohrožuje svobodu projevu

Evropská komise přišla s návrhem, který může výrazně ohrozit svobodu projevu v celé EU. Konkrétně se jedná o nové opatření pro boj s nenávistí.

31.5.2021 v 8:00 | Karma článku: 31.11 | Přečteno: 1006 | Diskuse

Tomáš Zdechovský

Pirátský nápad zrušit kolonku pohlaví v občance je málo progresivní

Piráti přišli s návrhem zrušit kolonku pohlaví v občanském průkazu, protože pro identifikaci osob není potřeba. S návrhem přišel pirátský poslanec Ondřej Profant ve sněmovním Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

17.5.2021 v 7:45 | Karma článku: 33.56 | Přečteno: 1865 | Diskuse

Další články z rubriky Politická aréna - pro politiky

Radomil Bábek

Supermarkety a hromadná doprava bezpečnější než zahrádky nebo kadeřnictví?

Kdo proboha vymyslel tu stupidní povinnost, že kadeřnice budou lustrovat své zákazníky a odevzdávat úředníkům jejich evidenci?! Jen státní buzerace malých podnikatelů a živnostníků.

18.6.2021 v 9:00 | Karma článku: 16.66 | Přečteno: 316 | Diskuse

Kateřina Konečná

Izraelský konflikt, český ministr zahraničí a dvojí metr

Naši politici - zejména ministr zahraničí Kulhánek z ČSSD, za vydatné podpory mainstreamových médií měl jasno o tom, kdo je oběť a kdo viník v konfliktu Izrael-Hamás. Ve skutečnosti je to všechno ale trochu jinak.

17.6.2021 v 9:13 | Karma článku: 14.42 | Přečteno: 619 | Diskuse

Zdeněk Říha

Elektromobilita a obecná ekonomie

Řada diskuzí o elektromobilitě řeší provozně technické záležitosti. Ne že by to nebylo důležité, ale pořád je to viditelný povrch celého problému.

17.6.2021 v 8:57 | Karma článku: 24.86 | Přečteno: 513 | Diskuse

Jiří Paroubek

Krok pražské ČSSD správným směrem

V pátek odpoledne jsem při cestě autem poslouchal dvacetiminutový rozhovor na Radiožurnálu s poslancem Dolínkem.

16.6.2021 v 14:37 | Karma článku: 14.65 | Přečteno: 400 | Diskuse

Roman Onderka

Proč se ODS či ANO bojí ekonomické diskuse

Tradiční pravice a ANO napadají sociální demokracii, že nemá pevně ukotvenou hospodářskou politiku, že není schopna směrovat ekonomiku země k prosperitě a růstu.Tvrdí, že umí jen utrácet. Je to nesmysl.

15.6.2021 v 7:31 | Karma článku: 9.62 | Přečteno: 299 | Diskuse
Počet článků 567 Celková karma 28.04 Průměrná čtenost 4730

Tomáš Zdechovský (1979) - optimista i snílek, kterému nikdy nebylo lhostejno dění kolem sebe. Rád mění vize v realitu a realitu ve vizi. Miluje filmy Forrest Gump, Up in the air, Vrtěti psem a Thank you for smoking, Iluzionista, skupiny The Cranberries, Kryštof, Jelen a U2 a lidi, kteří umí říci své názory. Nezná slova "to nejde" a "to se nikdy nenaučím".

Od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu a místopředseda KDU-ČSL (EPP), místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), koordinátor Evropské lidové strany ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a člen výboru pro Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).

Najdete na iDNES.cz